-

Kursy obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Grupa I: Maszyny do robót ziemnych

« koparki jednonaczyniowe w kl III, II. I
« koparko-ładowarki kl III wszystkie typy
« spycharki kl III, II, I
« równiarki kl III, II
« ładowarki jednonaczyniowe w kl III, II, I
« wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym kl III, II

Grupa II: Maszyny do robót drogowych i inne

« zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych kl III i II
« maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych
« skrapiarki do nawierzchni bitumicznych III, II
« frezarki do nawierzchni dróg III i II
« przecinarki do nawierzchni dróg - wszystkie typy kl III
« maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl III i II
« zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
« remontery nawierzchni - wszystkie typy
« walce drogowe kl III, II
« zagęszczarki i ubijarki wibracyjne - wszystkie typy
« piły mechaniczne do ścinki drzew - wszystkie typy
« narzędzia udarowe ręczne

Grupa IV: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

« pompy do mieszanki betonowej - wszystkie typy
« betoniarki - wszystkie typy
« Sprężarki przewoźne kl III
« elektrownie polowe kl III i II
« Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne - wszystkie typy

Szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego

Kursy na operatorów następujących maszyn:.
« wózków widłowych różnych typów np. z teleskopowym wysięgnikiem
« suwnic
« żurawi samojezdnych do 41 ton
« żurawi samojezdnych do przeładunku złomu ( FUCHS )
« żurawi przenośnych ( HDS )
« wciągarek i wciągników
« podestów ruchomych

Szkolenie trwa 3 tygodnie. Wykłady odbywają się 2 razy w tygodniu (wtorki i czwartki)
w godzinach popołudniowych na ul. Sandomierskiej 26a budynek CKU (dawnej szkoły)
Termin egzaminu ustala UDT w Kielcach

 

MAMY TO CZEGO NIE MAJĄ INNI, WACHLARZ SZKOLEŃ W PRZYSTĘPNEJ CENIE